Natuurcoaching Simons		    www.natuurcoachingsimons.nl

Tarieven 2024


Coaching:

* Natuurcoaching
* Wandelcoaching
* Creatieve coaching – o.a. schildercoaching 
(3 uur of langer ook mogelijk in overleg, kosten in ratio)


Je investering voor je persoonlijke ontwikkeling:


Particulier
1 uur (incl. 21 % Btw)                  90 euro (excl. Btw 72,50)   
2 uur (incl. 21 % Btw)                  175 euro
5 ritten kaart (5 x 2 uur, (incl. 21 % Btw)       775 euro 
(10 x uurprijs: 900 euro; korting 125 euro) 


Zakelijk
1 uur (incl. 21 % Btw)                  110 euro (excl. Btw 90)   
2 uur (incl. 21 % Btw)                  210 euro
5 ritten kaart (5 x 2 uur, (incl. 21 % Btw)       950 euro 
(10 x uurprijs: 1100 euro; korting 150 euro)


        
 M.b.t. creatieve coaching – o.a. schildercoaching:
(! a.u.b. bij voorkeur eigen schildermaterialen meenemen!)

* Tijdens de eerste sessie kijken we of we een klik hebben, formuleren we een coachvraag en bespreken we hoe we deze vraag gaan onderzoeken (zie bovenstaande mogelijkheden).
 
* Alle sessies zijn individuele sessies persoonlijke ontwikkeling en zijn in vertrouwen

* Een coachingtraject is gemiddeld 5-8 sessies per coachingvraag. 
Mocht er een nieuwe coachingvraag naar voren komen, kan hiervoor een nieuw traject gestart worden.

* Op aanvraag zijn (zakelijke) langere of groepssessies ook mogelijk 
(aanvraag van offerte noodzakelijk)
 
* Bovenstaande coachingvormen kunnen, indien gewenst en in overleg, in het traject geïntegreerd wordenAfspraak annuleren?
Dit kan kosteloos tot maximaal 24 uur van te voren. 
Hierna zal de geplande sessie volledig in rekening gebracht worden.
! Annuleren a.u.b. via info@ingridsimons.com 
of per Whatsapp 0623660247Praktijkruimte: 
Museumkwartier Carolus
Oranje Nassaustraat 8d
Valkenswaard
! Enkel op afspraak !


Contactgegevens Natuurcoaching Simons

Voor informatie kunt u mij een bericht sturen via info@ingridsimons.com 
 
* Of een appje naar 06-23660247
Graag bij voorkeur via de mail; als ik aan het coachen of lesgeven ben, kan ik helaas niet de telefoon beantwoorden. Ik neem zodra ik kan contact met je op (meestal binnen 24 uur). Bedankt voor je begrip. 

BTW nummer: NL001698183B37
Kvk nummer: 17248235Bezoek Natuurcoaching Simons op FacebookLocatie 
De sessies vinden plaats in de natuur of in mijn praktijkruimte-atelier in Museumkwartier Carolus, Oranje Nassaustraat 8D in Valkenswaard.

De sessies in de natuur vinden plaats rondom Valkenswaard, Eindhoven en Leende.
Andere locaties mogelijk in overleg. 

Door de vertraging in het wandelen, leggen we maar kleine afstanden af.
Dit kunnen we ook aanpassen, naar jouw persoonlijke behoefte.

Tevens zijn jaarlijks in het voorjaar sessies in Zuid Portugal mogelijk 
(voor informatie a.u.b. een bericht via info@ingridsimons.com )Weersomstandigheden
De sessies in de natuur gaan bijna altijd door.

Enkel bij noodweer en/of in overleg verplaatsen we de sessie naar een binnenruimte; mijn praktijkruimte in Museumkwartier Carolus, Oranje Nassaustraat 8D in Valkenswaard (deze ruimte is tevens mijn atelier).
Of online, indien gewenst.

Ps. 
Kleed je a.u.b. wel op de actuele weersomstandigheden aangezien we 2 uur, soms langer, buiten zullen zijn. Bij twijfel nemen we per Whatsapp of bellen contact met elkaar op.
Algemene voorwaarden
– Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk.
– Natuurcoaching Simons gebruikt je naam, evt. bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Alles wat geschreven en gezegd is tijdens ons contact (telefoon, mail, face-to-face, whatsapp, messenger etc.), blijft vertrouwelijk. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking en/of de dienstverlening. 
– Betaling moet gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
– Bij afzeggingen van afspraken of het niet gebruik maken van de gemaakte afspraak door coachee binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, brengt Natuurcoaching Simons 100% van de kosten in rekening. 
– Alle offertes van Natuurcoaching Simons zijn vrijblijvend in prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. 
– Er is een overeenkomst zodra Natuurcoaching Simons de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte/contract heeft ontvangen en geaccepteerd.
– Natuurcoaching Simons heeft een inspanningsverplichting richting de coachee/opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. 
– Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Natuurcoaching Simons.
– Natuurcoaching Simons is nooit aansprakelijk voor schade die voortkomt uit beslissingen van de coachee, al dan niet in overleg met Natuurcoaching Simons. Coachee is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen hiervan, zowel tijdens de tijd die hij/zij doorbrengt met de coach als daarna.


PRIVACYVERKLARING 
Natuurcoaching Simons

Via de diensten van Natuurcoaching Simons worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Natuurcoaching Simons acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Je gegevens zijn veilig bij mij. 
Bij de verwerking hou ik me aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is Natuurcoaching Simons. Ik, Ingrid Simons, ben de eigenaresse van Natuurcoaching Simons en ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en met deze privacyverklaring informeer ik jou over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.
Dat betekent kort samengevat, dat Natuurcoaching Simons:
1. de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
2. jou eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is
3. Passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ik dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
4. Jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Contactgegevens Natuurcoaching Simons:
Postadres in Eindhoven en praktijkadres in Museumkwartier Carolus in Valkenswaard.
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17248235
Contact bij voorkeur via info@ingridsimons.com
Hieronder de uitgebreidere privacy verklaring: 1. Persoonsgegevens die ik bewaar Jouw contactgegevens vraag ik, zodat ik contact met je kan houden tijdens het coachtraject. Natuurcoaching Simons is een eenmanszaak en ik ben de enige, die toegang heeft tot deze gegevens. Het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van een overeenkomst of voor sluiting van een overeenkomst. Jouw contactgegevens vraag ik als we beiden besluiten het coachingstraject te starten. Mocht je hier na een intake gesprek vanaf willen zien, kan dat. Als je wilt, kan ik je gegevens dan verwijderen uit mijn systeem. Als je met Natuurcoaching Simons een overeenkomst aangaat, heb ik de volgende persoonsgegevens van jou nodig: – naam en adres; (NAW- gegevens) – contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres); – geboortedatum; – indien relevant bedrijfsgegevens; – financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen) 2. Rechtsgronden van de verwerkingen De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: – Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou – Wettelijke verplichting – Toestemming van de gebruiker Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maak ik een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop ik met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@ingridsimons.com 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Natuurcoaching Simons verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden – Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties – Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen – Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit service oogpunt – Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie (een eventuele toekomstige nieuwsbrief). Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeld link te klikken of door bezwaar te maken. – Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten – Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten – Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doet Natuurcoaching Simons om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk Natuurcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou met betrekking tot gezondheid. Hierbij wil ik nogmaals benadrukken, dat alles wat wij bespreken in vertrouwen gebeurd. 4. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar M.b.t. niet digitale gegevens: Tijdens ons gesprek maak ik notities en soms maak of schrijf jij iet op papier, wat ik, als dat jouw voorkeur heeft, bewaar. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Natuurcoaching Simons is, zoals eerder vermeld, een eenmanszaak, dus ik ben de enige, die hier toegang toe heeft. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.   Bewaartermijn Natuurcoaching Simons bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke plicht op mij rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Mijn basisprincipe is dat ik persoonsgegevens alleen bewaar zo lang dat nodig is om jou mijn diensten te kunnen leveren. Ik houd me natuurlijk aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. Als je via de website persoonsgegevens met mij deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier, of mij een e-mail stuurt, bewaard Natuurcoaching Simons deze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van de overeenkomst. 5. Delen van persoonsgegevens met derden Natuurcoaching Simons verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 6. Cookies, of vergelijkbare technieken Natuurcoaching Simons gebruikt alleen technische en functionele die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat ik niet altijd inzicht heb in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die ik hierboven niet benoem, laat het mij dan weten. 7. Social media en WhatsApp Je kunt er voor kiezen om met Natuurcoaching Simons contact op te nemen via de social mediapagina’s zoals Facebook of via WhatsApp. Wanneer je mij volgt op een van deze social media kanalen of contact met mij opneemt, krijg ik mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die ik van je krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door. 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurcoaching Simons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht gegevens van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ingridsimons.com 9. Identificatie Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Natuurcoaching Simons wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie os bevoegd om kennis te nemen van de klacht en heeft een klachtenprocedure. 10. Hoe ik persoonsgegevens beveilig Natuurcoaching Simons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Natuurcoaching Simons maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@ingridsimons.com 11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Natuurcoaching Simons streeft ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Natuurcoaching Simons aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website. Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op www.natuurcoachingsimons.nl vindt. 12. Wijzigingen privacyverklaring De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die ik verwerk, kan wijzigen. Natuurcoaching Simons behoudt het recht voor deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd. Natuurcoaching Simons adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten. Natuurcoaching Simons wil graag nogmaals bevestigen: Natuurcoaching Simons gaat zorgvuldig met je gegevens om en onze gesprekken zijn in vertrouwen en werkt vanzelfsprekend volgens de ethische code. Copyright Ingrid Simons 2024